Tähtvere Naistekeskus viib 07.11.2015-31.03.2016 ellu Norra finantsmehhanismi programmist “Kodune ja sooline vägivald” rahastatud projekti “Lastele suunatud lähisuhtevägivalla-alaseks teavitustegevuseks metoodilise materjali väljatöötamine, teavitustegevuse läbiviimine ja lastele suunatud teenuste piloteerimine”.

Projekti käigus antakse esmakordselt Eestis välja lastele suunatud lähisuhtevägivalda kirjeldav ning sellest väljatulemiseks abinõusid pakkuv raamat koos juhendmaterjaliga, mis aitab raamatu abil lastele ja ühiskonnas laiemalt selgitada lähisuhtevägivallaga seonduvat.

Valdkondliku koostöövõrgustiku kompetentsi tõstmiseks viiakse läbi seminare ja koolitusi, kus esitletakse raamatut ja juhendmaterjali.

Sihtgrupi ja laiema avalikkuse teavitamiseks viiakse koolides üle Eesti  läbi lastele suunatud teavitusüritusi ning meediaprogramm.

Paralleelselt lastele suunatud teavitusüritustega piloteeritakse lastele suunatud teenuseid.

Norway+Grants+-+JPG       sotsmin_3lovi_est

———————————————————————————————————-

Raamatu lugu

2011 osales Tähtvere Naistekeskuse korraldatud seminaril Oslo Krisesenteri juhataja Inger Lise Walmsnsess Larsen, kes presenteeris seminaril Anita Killi animatsiooni Sinna Mann (Vihane Mees).

Animatsioon põhineb päris elus aset leidnud lool. Terapeudi õhutusel kirjutas üks väike Norra poiss oma vägivaldsest isast Norra kuningale.

Film räägib vägivallast lapse silmade läbi nähtuma.

Filmist sai inspiratsiooni meie lastepsühhiaater Anne Daniel-Karlsen, kelle peas hakkas idanema mõte luua ka Eesti lastele raamat, mis lastele arusaadavas vormis räägiks vägivallast, õiglusest ja lootusest. Raamat aitaks abistavate elukutsete esindajatel lastega rasketel teemadel rääkida.

Ideed aitas edasiarendada Anne naabrimees Peedult lastekirjanik Juhani Püttsepp.

Anne ja Juhani koostöös valmis raamatu tekst.

Kunstnik Jarõna Iloga seob Tähtvere Naistekeskust pikaajaline koostöö.

Meie voldikuid kaunistavad Jarõna joonistused.

Jarõna on osalenud meie emade ja laste laagris, pakkudes emadele ja lastele võimalust maalimisest rõõmu tunda.

Palusime Jarõna ka meie raamatut illustreerima.