Naiste tugitelefon 1492 E-P 10.00-18.00
on üleriigiline lühinumber füüsilist, vaimset, majanduslikku ja/või seksuaalset vägivalda kogenud naistele.
Tugielefoni tööd korraldab Naiste Varjupaikade Liit
http://www.naisteliin.ee/

Lasteabitelefon 116 111
Lasteabitelefonile tulnud teade abi vajava lapse kohta antakse edasi omavalitsusele, kus laps elab.

Tähtvere Avatud Naistekeskus www.naistekeskus.ee 5119384
Tähtvere Avatud Naistekeskuse Varjupaik 56824768 (ööpäevaringselt)

Tartu Naiste Varjupaik www.naistetugi.ee 55949496 (ööpäevaringselt)

Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaik www.naistetugikeskus.ee

53332627 (9.00-21.00)

Järva Naiste Varjupaik www.jarvanaistetugi.ee 56388838 või 56655675 (ööpäevaringselt)

Pärnu Naiste Varjupaik 53981620 ()

Raplamaa Naiste Varjupaik 53365027 (ööpäevaringselt)

Valgamaa Naiste Varjupaik www.valganaistevarjupaik.ee 53032544 (ööpäevaringselt)

Viljandi Naiste Varjupaik 58050530 ()

Tallinna Naiste Kriisikodu  www.naisteabi.ee 52646997

Võrumaa Naiste Varjupaik  5283615 (ööpäevarigselt)

Tartu Laste Turvakodu www.teehead.org/tartultk/

Ohvriabi www.ohvriabi.ee

Tartu Laste Tugikeskus www.tugikeskus.org.ee