Tähtvere Avatud Naistekeskus pakub tasuta õigusabi
perevägivalla ohvritele Tartu-, Viljandi- ja Võrumaal.
Vastuvõtule pöördumiseks palume kontakteeruda
naistekeskus@gmail.com või broneerida aeg telefonil 744 8706 või 56 824 768.
Teenust rahastab Justiitsministeerium Tallinna Naiste Kriisikoduga sõlmitud koostöökokkuleppe alusel, millega ministeerium toetab tasuta õigusabi andmist perevägivallaohvritele.
Tartu-, Viljandi- ja Võrumaal on teenuseosutajaks Tallinna Naiste Kriisikodu koostööpartner
Tähtvere Avatud Naistekeskus.