Vägivald lähisuhetes on verbaalne, füüsiline ja seksuaalne käitumine, mis teeb emotsionaalselt ja/või füüsiliselt haiget.

Vägivald on võimu kasutamine ja partneri tegemiste pidev kontrollimine. Vägivald võib alata ilma eelneva tülitsemiseta, kuid vägivallatseja võib ka tahtlikult alustada tüli, et õigustada vägivalla kasutamist ja sundida ohvrit end süüdi tundma ning vägivalla eest vastutust kandma.

Emotsionaalne vägivald on tahtlik sõnaline või mittesõnaline teisele inimesele haiget tegemine ja tema tunnete riivamine. Vägivald võib väljenduda ka peenekoelise ja oskusliku manipuleerimise ning kontrollimise kaudu.

Emotsionaalse vägivalla puhul partner

 • kontrollib pidevalt Sinu tegemisi, tahab teada, kus Sa käid või kellega suhtled,
 • tekitab Sinus tunde, et sa ei tee midagi õigesti või oled kõiges süüdi,
 • kutsub Sind solvavate nimedega,
 • tekitab Sinus tunde, et Sa ei ole midagi väärt,
 • naeruvääristab Sinu mõtteid ja tundeid,
 • ähvardab Sulle haiget teha ja hirmutab Sind,
 • ähvardab haiget teha inimestele, kellest hoolid, või Su lemmikloomale,
 • on armukade ja süüdistab Sind kõrvalsuhetes,
 • takistab või keelab Sul suhelda tuttavate, sõprade või sugulastega,
 • takistab Sul veeta vaba aega ilma temata,
 • halvustab Su sõpru ja sugulasi,
 • manipuleerib Sinuga, näiteks ähvardab, et Sa ei näe lapsi enam kunagi, kui Sa tema juurest ära lähed,
 • takistab või keelab Sul minna tööle, käia koolis või ennast täiendamas,
 • kontrollib pidevalt Sinu raha kulutamist, halvustab Su oste või keelab neid teha.

Füüsiline vägivald leiab aset, kui üks inimene kasutab teise suhtes füüsilist jõudu, põhjustades vigastusi ja valu.

Füüsiline vägivald on näiteks

 • tõukamine,
 • kriimustamine,
 • kinni haaramine, raputamine,
 • mingi esemega viskamine,
 • löömine käe, jala või mingi esemega,
 • peksmine, sh mingi esemega peksmine,
 • juustest tirimine,
 • kägistamine, lämmatamine,
 • hammustamine,
 • mürgitamine,
 • põletamine,
 • kinnihoidmine, kinnisidumine,
 • külm- või tulirelva kasutamine jne

Seksuaalne vägivald on paarisuhtes enam levinud, kui arvatakse.
Põhjused on patriarhaalsetes arusaamades, et abielus või paarisuhtes olemine tähendab kohustuslikku allumist partneri seksuaalsetele soovidele.

Seksuaalseks vägivallaks saab pidada järgmisi tegevusi:

 • mittesoovitud seksuaalsed puudutused (nn käperdamine) ja märkused,
 • pealesunnitud suguühe partneriga,
 • partneri poolt pealesunnitud suguühe kellegi teisega kui partner,
 • intiimsetele kehaosadele valu tekitamine (sadism),
 • vägistamine.