Tähtvere Avatud Naistekeskuse on loonud naised erinevatelt elualadelt.

Meie missiooniks on toetada naisi oma potentsiaali realiseerimisel inimesena, naise ja emana, perekonna, kogukonna ja ühiskonna liikmena 

ning aidata kaasa vägivalla vähendamisele ühiskonnas.