Tugigrupp alustab uuel hooajal 26.septembril kl 17.30 Näituse 3, Tartu.
Tugigrupis osalemine annab võimaluse jagada oma elukogemust inimestega, kes on seotud sarnaste olukordade ja teemadega ning  olla osavõtlik,
kui jagamas on keegi teine.
Grupis osalejad kogevad, et nad pole ainukesed, kellega midagi sellist on juhtunud, et nad pole üksi ja et neist saadakse aru.

Grupis ei tõrjuta, halvustata ega süüdistata.
Üksteise suhtes ollakse kannatlikud, kedagi ei kiirustata tagant ega kohustata ning oma kogemust ja nägemust ei suruta peale.
Kuulates üksteise lugusid ja nähes, kuidas keegi on keerulises olukorras oma eluga edasi läinud, säilib ja kasvab lootus ja usk, et edaspidi saab minna paremini.

Grupis osaleja saab oma elu uurida läbi mitmete vaatenurkade ning ühel päeval võib sellest alguse saada vajalik muudatus.
Tugigrupp on ka teadmiste ja kogemuste jagamise koht. Olgu selleks siis seadusandlus, sotsiaalkaitse, kasvatusküsimused, erivajadused vms.
Üksteist jõukohaselt abistades kasvatatakse jõudu ning võimet ennast vajalikult  toetada.
Tugigrupis on kohal kogenud psühhoterapeut,
kes vajadusel sekkub.

Grupi kohtumised toimuvad
Naistekeskuse ruumides aadressil
Näituse 3, Tartu  kell 17.30-19.30.
Siseneda palume veranda kaudu.

Tugigrupi toimumise aeg  26.09.2018 kl 17.30. Edasiseda ajad lepitakse kokku kohapeal ja info selle kohta ilmub meie FB-s ja kodulehel. 

Uutel osalejatel palume registreeruda meilitsi naistekeskus@gmail.com või kontakteeruda telefonitsi  56 824 768 või 7448706.

Gruppi juhib psühhoterapeut-psühholoog Salli Põldvere.

Tugigrupi tööd rahastab SA TÜK Lastefond. Osalejatele on tugigrupp tasuta.