Philip Morris International tegevustoetus
Philip Morris International toetas Tähtvere Avatud Naistekeskuse tegevust 8 500 dollariga, mis aitas meil  oktoobrist 2017 kuni veebruarini 2018 ellu viia järgmised tegevused:

- uuendada kodulehekülge

- pakkuda lähisuhtevägivalla ohvritele psühholoogilist nõustamist 85 tunni ulatuses

- viia läbi 6 teraapiagruppi lähisuhtevägivalla ohvritele

- viia läbi 3 koolitust lähisuhtevägivalla ohvritele

- korraldada  1 seminar - grupisupervisioon võrgustiku liikmetele

- 2 seminari - ümarlauda  võrgustiku liikmetele