Individuaalne teraapia lastele ja täiskasvanutele tervise ja heaolutunde toetamiseks ja
tugevdamiseks, emotsioonide läbielamiseks, tasakaalu leidmiseks ja teadlike muutuste
esiletoomiseks elus ja töös.

Muusikaterapeut Karmen Linnamägi on õppinud Tartu Ülikoolis psühholoogiat (MSc) ja
Pennsylvanias (USA) Dorioni Muusikateraapiakoolis antroposoofilist muusikateraapiat.

Info ja registreerumine
+372 53 84 72 99
karmenly@gmail.com