Laps lähisuhtevägivalla ohvrina

Kui kodus esineb lähisuhtevägivalda, mõjutab see ALATI peres olevaid lapsi, isegi siis, kui vägivald pole suunatud otseselt nende vastu.

Lapsed pole mõjutatud ainult vägivalla vahetust pealtnägemisest, vaid ka sellest, et nad elavad keskkonnas, kus nende emal on oht sattuda vaimse ja füüsilise vägivalla ohvriks.

Pidevas stressi ootuses areneb lapsel välja eriline ellujäämisoskus – ta püüab ette aimata vägivallategu ja jälgib pingsalt  millises emotsionaalses seisus on ema – selle peale kulutab laps jõu, mis on vajalik kasvamiseks ja arenemiseks.

Vägivaldses keskkonnas elamine mõjutab otseselt lapse tervist -  aju keemiat ja närvisüsteemi, vähendades mälu, tähelepanu- ning tunnete reguleerimisvõimet.

Laps kaotab kõige olulisema – turvatunde ja usalduse oma lähedaste suhtes. Sellega koos kaob usaldus maailma suhtes.

Ema petab end, kui loodab, et tema armastus ja püüd korvab lapse trauma, sest jätkuvalt vägivallas elamine tähendab trauma kordumist.

Kui Sa oled teadlik, et peres, kus valitseb vägivald, kasvavad  lapsed, julgusta ema abi otsima või teavita sellest kohalikku lastekaitsetöötajat.

Kui Sa kuuled selles peres toimuvat vägivalda, kutsu kohe politsei – nii aitad last!

Ööpäevaringselt on võimalik hädasolevatest lastest teavitada üle-riigilisel laste abitelefonil 116 111.

Tartu linna lastekaitseteenistuse kontaktid leiad siit:

https://www.tartu.ee/et/lastekaitse-teenistus#kontaktid