Kuidas suhelda vägivallatsejaga
Kui te vägivallatsejast naabriga omavahel suhtlete, veena teda, et ta otsiks professionaalset abi. Vägivallal võib olla (vähemalt vägivallatseja arvates) põhjus, kuid see ei õigusta vägivaldset käitumist. Isegi juhul, kui vägivallatseja soovib oma käitumist muuta, on see pikaajaline protsess.
Vägivallatseja võib reageerida olukorra ilmsiks tulles mitut moodi:

Ta käitub ärritatult ja soovitab Sul tegeleda oma asjadega;
Ta ei tunnista vägivalda ja ütleb: „Kuidas sa võid mind milleski sellises kahtlustada?“
Ta püüab vähendada vägivaldse käitumise raskust – „see juhtus vaid korra“, „asi ei ole nii hull“;
Ta süüdistab ohvrit, kes oma käitumisega olevat juhtunu põhjustanud;
Ta võib öelda, et oli purjus ja ei mäleta midagi, et kaotas korraks enesevalitsemise, peas käis mingi imelik krõks vms.

Ära toeta vägivallatseja püüdeid vähendada oma vägivaldse käitumine raskust. Pea meeles, et vägivalla kasutamine on igal juhul kuritegu ja vastutus vägivalla eest on alati selle toimepanijal.
Teata, et naabritele on tema käitumine vastuvõetamatu ja selliste juhtumite kordumisel kutsutakse politsei.
Kui ei ole võimalik vägivallatsejaga suhelda, pane tema postkasti teade, et iga järgmise vägivallajuhtumi korral kutsutakse välja politsei.