Soolise vägivalla ohvrite jõustamine läbi tugigruppide ja grupiteraapia

Projekti rahastab Aktiivsete Kodanike Fond.

 

 Haavatava sihtgrupi jõustamine ja toetamine läbi tugigrupi ja grupiteraapia, mis on valdkonnas rahvusvahelist tunnustatud meetodid, kuid mis ei kuulu Eestis riiklikult rahastatud liitteenuse nimekirja.

Valdkondliku koostöö edendamine, heade praktikate jagamine ja üksteiselt õppimine.

Võrgustiku, poliitikakujundajate ja avalikkuse teavitamine haavatava sihtgrupi vajadustest ja võimalustest osutada tõhusat ja kuluefektiivset teenust.

Empowering victims of gender based violence by support groups and group therapy.   Within the project and in cooperation with partners a support group will be started in Tallinn leaning on the long-term practical experience of Tähtvere Open Women`s Centre. Also, a group therapy format developed from the support group will be piloted in Tartu.

 

 Lähisuhtevägivalda kogenud laste nõustamist rahastab TÜK Lastefond.

 


 


Lähisuhtevägivalda kogenud naiste tugigruppe rahastab Tartu linnavalitsus.