Naistekeskus on nõustamis- ja teabekeskus lähisuhtevägivalla ohvriks olnud naistele ja nende lastele ning abistavate elukutsete esindajatele.

Lähisuhtevägivalla ohvritele pakume usaldusväärsetes tingimustes professionaalset abi.

Meie teenused:

  • sotsiaalnõustamine
  • psühholoogilne nõustamine
  • võimalus osaleda omaabi grupis
  • juriidiline nõustamine
  • laste psühholoogiline nõustamine
  • mänguteraapia väikelastele
  • lastepsühhiaatri konsultatsioonid
  • koolitused

Valdkonna spetsialistidele ja avalikkusele korraldame koolitusi, seminare, ümarlaudu, infopäevi ja avalikke üritusi, eesmärgiga juhtida tähelepanu lähisuhtevägivalla temaatikale ja teavitada teemaga kokku puutuvaid ametnikke, valdkonnaspetsialiste ja laiemat avalikkust.

Osaleme
valdkondlikes koostöövõrgustikes ja teeme koostööd Eesti ja välismaiste valdkonna organisatsioonidega, riigi- ja kohaliku omavalitsuse institutsioonidega ning erialaspetsialistidega Eesti ja välismaa kõrgkoolidest, et luua paremad võimalused ohvrite abistamiseks ja lähisuhtevägivalla ennetamiseks.

Naistekeskusese juures tegutseb varjupaik lähisuhtevägivalla ohvriks olnud naistele ja nende lastele.

Telefon
744 8706

naistekeskus@gmail.com