Projekti „ Naiste varjupaigateenuse arendamine ja lähisuhtevägivalla-alane ennetustöö“ elluviimist rahastab Eesti-šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

16.05.2012 Koostöövõrgustiku ümarlaud Tartu Raekojas
Osalenud organisatsioonid: Tartu Linnavalitsus, Ohvriabi, Lõuna Ringkonnaprokuratuur, Lõuna Poltseiprefektuur, Tartu Laste Turvakodu, Tartu Naiste Varjupaik, Tähtvere Avatud Naistekeskus
Päevakava: 1. Abilinnapea Jüri Kõre sõnavõtt
2. Peredele pakutavad sotsialteenused- Lastekaitseteenistuse juhataja Sirli Peterson
3. Naiste varjupaigateenuse arendamise projekti tutvustus- Pille Rives
4. Lähisuhtevägivallaga tegelevate asutuste ja organisatsioonide koostöö Tartu linnas

 

12.06.2012 Töötajate seminar

 

06.-09.08. 2012 Emade ja laste laager Altmõisas

 

02.10.2012 Teavitusüritus projekti partneritele

2. oktoobril toimus Tähtvere Avatud Naistekeskuses projekti teavitusüritus, kus tutvustati projekti tegevusi ja projektipartneritele pakutava koolituse kava.

 

11.10.2012. Teavitusüritus tütarlaste päev
Ühinenud Rahvaste Organisatsioon on kutsunud liikmesriike tähistama 11. oktoobrit tütarlaste päevana (International Day of the Girl Child), et juhtida tähelepanu tütarlaste olukorrale maailmas.
Tähtvere Avatud Naistekeskus tähistas tüdrukute päeva 11. Oktoobril väikese tüdrukute peoga.
Tüdrukute auks ja rõõmuks pakuti torti, lauldi ja kuulati elavat muusikat suuremate ja väiksemate tüdrukute esituses, meisterdati pärlitest suveniire.
Emadele toimus vestlusring „Rollieeskujud perekonnas“.

 

24.10.2012 toimus Tähtvere Avatud Naistekeskuses koolitus Tartu LV sotsiaalabi- ja lastekaitseteenistuse töötajate koolitus.

Koolitusel andis Tartu Ülikooli teadur Kadri Soo ülevaate perevägivalla tähendusest, paarisuhtevägivalla ja laste väärkohtlemise olemusest, ohvrit ja vägivallatsejat iseloomustavatest märkidest, vägivalla toimumist soodustavatest asjaoludest ja vägivalla mõjust perele. Psühholoog Salli Põldvere viis läbi rühmatöö, mille käigus käsitleti suhtlemisstrateegiad klientidega ja toimetulemist stressi ja pingega vägivallajuhtumitega töötamisel.

 

31.10.2012 toimus Tähtvere Avatud Naistekeskuses Eesti naiste varjupaikade esindajate ümarlaud-supervisioon, kus käsitleti valkondliku koostööga seotud probleeme.